• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
 • 605 617 267
 • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

  Sobota: 9:00-12:00

KARY ZA BRAK OC

KARY ZA BRAK OC

policjant wypisujący mandat

Zgodnie z ustawą regulującą kwestie obowiązkowego OC (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK) finansową podstawą obliczenia opłaty za brak ważnej polisy jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów. W obecnym roku jest to 2800 zł. Opłata za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) uzależniona jest także od rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczeniowego, oraz od długości okresu pozostawania bez ochrony w danym roku kalendarzowym:

 • samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 wynagrodzenia.

Okres pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym i tym samym wysokość kary:

 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty,
 • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty. 

Natomiast w OC rolników sankcja finansowa to równowartość 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2021 roku:

Wysokość w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

OC rolników

100%

5 600 zł

8 400 zł

930 zł

280 zł

50%

2 800 zł

4 200 zł

470 zł

 

20%

1 120 zł

1 680 zł

190 zł

 

 

 

Z informacji przekazanych w listopadzie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynika, że od 1 marca do 31 lipca 2020 r. UFG zidentyfikował ponad 81 tys. osób bez ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Z kolei w ciągu 7 miesięcy od wybuchu pandemii liczba posiadaczy pojazdów, którzy mieli przerwę w ubezpieczeniu, przekroczyła już 100 tys. W dwóch na trzy przypadki kierowcy nie mieli polisy przez ponad dwa tygodnie.

UFG przez ostatnie lata wystawił następującą liczbę wezwań do zapłacenia kary za brak OC:

 • 2013 rok – 49 771 wezwań
 • 2014 rok – 56 146 wezwań
 • 2015 rok – 67 455 wezwań
 • 2016 rok – 71 120 wezwań
 • 2017 rok – 79 935 wezwań
 • 2018 rok – 93 061 wezwań
 • 2019 rok – 125 992 wezwania.

(AM, źródło: UFG, gu.com.pl)

Przypominamy również , że UFG, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie. Podstawą do umorzenia opłaty lub zastosowania ulgi w jej spłacie każdorazowo podlegają ocenie UFG na podstawie Regulaminu umarzania wierzytelności Funduszu z tytułu opłat, odstępowania od dochodzenia zwrotów wypłaconych świadczeń i poniesionych kosztów (roszczeń regresowych) oraz udzielania ulg w ich spłacie.

Ważne !

Kara to niejedyna konsekwencja braku OC.

W sytuacji spowodowania wypadku nieubezpieczonym pojazdem – zarówno kierujący nim sprawca, jak i posiadacz, muszą oddać UFG odszkodowanie wypłacone ofiarom tego wypadku!

Rekordzista ma do zwrotu blisko 5 milionów zł!!!

 Polecane artykuły

policjant wypisujący mandat
18-01-2021 administrator

KARY ZA BRAK OC

Zgodnie z ustawą regulującą kwestie obowiązkowego OC (ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG&...

Czytaj więcej
28-02-2014 Super User

Dlaczego OC jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC powinniśmy posiadać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze obowiąze...

Czytaj więcej
Ubezpieczenie AC
20-02-2014 Super User

W razie szkody

Jeśli: Ubezpieczenia komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) - szkoda majątkowa (na mieniu)...

Czytaj więcej

Komentarze


Dodaj komentarz