• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
 • 605 617 267
 • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

  Sobota: 9:00-12:00

Ubezpieczenia Domu

Ubezpieczenia Domu

Główne zalety

 • ALL RISKS - od wszystkich ryzyk - obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia
 • ubezpieczeniem mogą zostać objęte siłowniki i automatyka bram od kradzieży zwykłej
 • chronimy Twój dom na wypadek skutków wandalizmu, w tym graffiti
 • wysokie limity świadczeń pozwalających na pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody
 • w przypadku szkody w wyniku pożaru nie wymagamy posiadania dowodu dokonania przeglądu kominiarskiego w formie pełnego protokołu, a jedynie paragonu
 • assistance rowerowy

Zakres ubezpieczenia

 • od ryzyk nazwanych - możesz dowolnie wybrać zdarzenia, od których chcesz chronić swój dom
 • od wszystkich ryzyk – ALL RISKS - obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia

Dodatkowo możesz ubezpieczyć:

 • ruchomości domowe od kradzieży z włamaniem i od rabunku
 • rzeczy osobiste - w tym rower – od rabunku poza miejscem ubezpieczenia,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, czyli zapewnić sobie ochronę przed roszczeniami osób, którym Ty, Twoi najbliżsi lub Twoje zwierzęta wyrządzą szkodę

W ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatnym:

 • zapewniamy ochronę również w przypadku zalania sąsiadów na skutek pęknięcia wężyka od pralki lub zmywarki
 • zyskujesz ubezpieczenie na wypadek szkód wyrządzonych przez Twojego psa, nawet rasy niebezpiecznej
 • odpowiadamy za szkody spowodowane użytkowaniem modeli latających, w tym popularnych dziś dronó