• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
 • 605 617 267
 • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

  Sobota: 9:00-12:00

Ubezpieczenia domu w budowie

Ubezpieczenia domu w budowie

Główne zalety

 • ochrona przed skutkami stłuczenia elementów stałych, przepięcia i wandalizmu
 • możliwość ubezpieczenia stałych elementów przed zamontowaniem, zainstalowaniem lub po ich demontażu
 • płynne przejście ochrony ubezpieczeniowej pomiędzy budową, a użytkowaniem – bez konieczności dokonywania zmian w polisie
 • akcja ratownicza straży pożarnej
 • katastrofa budowlana

Zakres ubezpieczenia

Możesz wybrać jedną z dwóch opcji ubezpieczenia Twojego mieszkania od zdarzeń losowych:

 • od ryzyk nazwanych - możesz dowolnie wybrać zdarzenia, od których chcesz chronić swój dom
 • ALL RISKS - od wszystkich ryzyk - obejmuje zdarzenia, które nie zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia