• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
 • 326-776-659
 • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

  Sobota: 9:00-12:00

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego

Właściwie dobrane ubezpieczenie może uchronić gospodarstwo przed poważnymi stratami finansowymi, które narażone jest na wiele zagrożeń. Ubezpieczenia ochronią Ciebie i Twoją rodzinę, a także Twoje plony, zwierzęta, budynki i maszyny. Zadbaj o solidne ubezpieczenie i czuj się bezpiecznie.

ubezpieczenie dla Ciebie, jeśli jesteś rolnikiem i posiadasz gospodarstwo rolne. To nie tylko ubezpieczenia obowiązkowe, które chronią Twoje gospodarstwo w ograniczonym LUB PEŁNYM zakresie. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU to także szereg ubezpieczeń dobrowolnych, które kompleksowo mogą zabezpieczyć Twoje gospodarstwo rolne.

Tractor, Grain Mixer, Rural, Farm, Country, Countryside

Gospodarstwo Rolne

W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

 • Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • Gospodarstwo Rolne – Mienia ruchomego,
 • Gospodarstwo Rolne – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach  obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia Gospodarstwo Rolne – Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież.

Ubezpieczymy Twoje mienie ruchome, czyli:

 • sprzęt rolniczy, np. maszyny i narzędzia, 
 • ziemiopłody,  
 • materiały i zapasy, np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery, 
 • wierzęta gospodarskie, np. konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy, drób a także koty i psy, meble wbudowane, drzwi, okna, podłogi,
 • glazurę, armaturę, kominki i inne tzw. stałe elementy w budynku mieszkalnym, 
 • sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-wideo, komputery, meble, dywany, książki, ubrania i inne tzw. ruchomości domowe w budynku mieszkalnym,
 • słomę i siano składowane poza budynkami.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (właściwe OWU – Mienie ruchome).

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia Gospodarstwo Rolne – NNW jest posiadanie w DANYM TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i/lub obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych.

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza właściciela gospodarstwa rolnego i jego współmałżonka przed:

 • następstwami nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwami ataku epilepsji albo omdlenia, jeżeli spowodowały one obrażenia ciała,
 • następstwami zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego dla osób przed 30 rokiem życia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (właściwe OWU – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków).

Rural, Farm, Countryside, Landscape, Field, Summer