• ul. Emila Zegadłowicza 1 42-400 Zawiercie
 • 326-776-659
 • Poniedziałek - Piątek: 8:30-16:30

  Sobota: 9:00-12:00

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Co to jest ubezpieczenie OC i kto posiada obowiązek zawarcia umowy OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to jedno z ubezpieczeń obowiązkowych. Jego zakres regulowany jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu ceny OC samochodu czy innego pojazdu mechanicznego są takie same we wszystkich Towarzystwach.

Jednak w praktyce wygląda to nieco inaczej, gdyż na cenę OC wpływają również liczne zniżki przysługujące kierowcy. Czyli w rzeczywistości stawki, które w rzeczywistości zapłacimy będą inne w zależności od ich ilości. Jest to szczególnie niekorzystne finansowo dla młodego kierowcy – dopisanie jednak do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela samochodu osobę posiadającego wypracowane zniżki wpłynie bardzo korzystnie na ostateczną cenę OC.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle, ciągniki siodłowe, przyczepy, ciągniki rolnicze, motorowery, pojazdy wolnobieżne ( z wyłączeniem tych użytkowanych przez rolników w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) zobowiązany jest wykupić polisę OC .W tym przypadku nie ma znaczenia fakt czy samochód jest aktualnie użytkowany czy też nie.

Kupno Ubezpieczenie OC chroni  zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on wszelkie swoje roszczenia. Niezależnie od tego, w którym z największych Towarzystw  zawarliśmy umowę o  polisie OC, pokryje ono za nas koszty związane ze szkodami spowodowanymi naszym autem. Daje również  gwarancję poszkodowanemu, że na pewno otrzyma wypłatę odszkodowania.

Jak wysokie są sumy gwarancyjne OC komunikacyjnego?

Od 31 grudnia 2018 r. weszły w życie kolejne zmiany w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zmiany te dotyczą podwyższenia sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • OC Rolnika dla szkód będących następstwem zdarzeń zaistniałych od dnia 31 grudnia 2018 r.
 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Car Accident, Clash, Rome, Highway

Odpowiedzmy na pytanie – co to jest polisa autocasco?

Zakup własnego auta to wydatek, na który niejednokrotnie odkłada się latami. Bardzo często zaciąga się również na ten cel kredyt w banku.

Rodzą się wtedy pytania:

- czy nie obawiamy się kradzieży?
- jak zabezpieczyć się przed zdarzeniami losowymi czy anomaliami pogodowymi?

Warto zatem skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco pojazdu mechanicznego (najczęściej proponowane jest posiadaczom samochodów czy motocykli) regulowanego ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Stworzone zostało ono po to, aby kompleksowo chronić nasz pojazd.

Kupując polisę AC otrzymujemy gwarancję, że towarzystwo pośpieszy z pomocą, gdy coś się wydarzy z autem, właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie, które przeznaczyć może na naprawę pojazdu.

Od czego chroni AC?

Jeśli mówimy o zakresie autocasco to chroni ono od takich skutków zdarzeń jak:

- zniszczenie,
- kradzież
- czy też uszkodzenie pojazdu.

 

Odszkodowanie zostaje wypłacone wtedy, gdy to my jesteśmy sprawcami szkody, a także gdy nasze auto zostanie uszkodzone na przykład wskutek dewastacji pojazdu, a ustalenie sprawcy będzie niemożliwe.

To, w jakich przypadkach i w jakim zakresie wybrane autocasco ochroni nasz pojazd, zależy od wariantu ubezpieczenia, w jakim wykupiliśmy AC oraz od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odnoszących się do wybranego przez nas produktu.

W zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia polisa autocasco może obejmować:

 • tzw. siłę mechaniczną pochodzącą od innego pojazdu, zwierzęcia, osoby czy przedmiotu
 • uszkodzenie przez osoby trzecie
 • zdarzenia losowe, takich jak: pożar, wybuch, zatopienie, powódź, zalanie, grad, lawina, huragan czy piorun
 • nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • kradzież pojazdu lub jego części.

Car Accident, Damage, Crash, Insurance, Wreck

Co to jest Assistance?

Przy okazji ubezpieczeń pewnie nieraz o nim słyszeliśmy. Co to jest Assistance? Ubezpieczenie Assistance jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które ma na celu zapewnienie kierowcy zorganizowanie wszechstronnej i natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii, kolizji czy też kradzieży.  

Usługa jest nieoceniona, gdy chociażby wyjechaliśmy zagranicę, a nasz samochód popsuł się i nie mamy jak wrócić do domu. Ubezpieczenie Assistance w podróży jest nieocenione. Przyda się, jeśli w natłoku obowiązków nie zatankujemy auta i w połowie drogi do pracy pojazd odmówi posłuszeństwa lub gdy trzeba będzie wymienić przebitą oponę. Assistance to nie tylko ratunek dla naszego pojazdu, ale także kierowcy i pasażerów jako usługa zapewnienia noclegu lub zorganizowania transportu do domu dla podróżujących. 

W wielu Towarzystwach w ramach składki OC lub AC możemy liczyć na ochronę Assistance w zakresie podstawowym, który polega na holowaniu pojazdu po kolizji oraz wypadku. Opłaca się więc zainwestować w ubezpieczenie Assistance z OC i Assistance z AC.

Zakres Assistance

Ubezpieczenie Assistance samochodu, w zależności od wariantu oraz Towarzystwa, w którym podpisaliśmy umowę, może różnić się swoim zakresem.

Polisa Assistance może obejmować:

 • naprawę pojazdu na miejscu wypadku, kolizji lub awarii
 • dostarczenie paliwa
 • holowanie pojazdu po wypadku, kolizji do warsztatu lub miejsca zamieszkania
 • organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego po wypadku, kolizji oraz awarii
 • otwarcie pojazdu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków
 • dostawę części zamiennych
 • organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania dla kierowców i pasażerów oraz kosztów podróży do miejsca zamieszkania
 • pomoc medyczną dla kierowcy i pasażerów
 • kierowcę zastępczego
 • wymianę koła lub naprawę ogumienia
 • pokrycie kosztów złomowania pojazdu 
 • przewóz zwierzęcia z miejsca zdarzenia do innego opiekuna lub do lecznicy weterynaryjnej
 • pomoc psychologa
 • Pomoc w zakresie informacji o hotelach, komunikacji publicznej, warsztatach itp. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje za Ciebie wszystkie koszty.

Ubezpieczenie szyb co to jest?

Ubezpieczenie szyb to ochrona przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Jest to forma dobrowolnego zabezpieczenia, którą dokupimy tylko do OC lub AC, nie ma możliwości zawarcia oddzielnie.

Ubezpieczenie szyb samochodowych czy warto?

Szyby są delikatnym elementem auta. Koszt wymiany szyby może sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Warto zadbać o ich ochronę ubezpieczeniową szyb samochodowych.

Jak działa ubezpieczenie szyb?

Ochrona szyb polecana jest szczególnie dla kierowców, którzy dużo podróżują lub często korzystają z dróg usypanych z drobnych kamieni.

1. Statystycznie najczęściej uszkodzenia pojawiają od kamyków, które odpryskują spod kół pojazdów.

2. Kolejnym czynnikiem są gradobicia lub wichura, po której często dochodzi do połamania gałęzi, które potrafią uszkodzić szyby.

3. Szyba może zostać stłuczona również przez wandali lub złodziei.

Co obejmuje ubezpieczenie szyb?

Ubezpieczenie nie obejmuje dachu panoramicznego, szyberdachu oraz innych elementów szklanych np. lusterek.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wymiany szyby czołowej zazwyczaj ustalony jest udział własny. Jeśli uszkodzona szyba wymaga wymiany, zostaje zastąpiona tzw. zamiennikiem. Wymiana na szybę oryginalną jest możliwa w ściśle określonych sytuacjach tzn. brak zamienników danej szyby.

Towarzystwa ochroną obejmują szybę:

Ubezpieczenie szyb a zniżki

Podczas zawarcia ubezpieczenia należy pamiętać, że towarzystwa mają odmienne ogólne warunki ubezpieczenia.

Trzeba zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, która waha się zazwyczaj między 2 a 5 tys. zł. Najniższa suma może okazać się niewystarczająca, jeśli w naszym aucie zostanie uszkodzonych kilka szyb.

Najczęściej uszkodzeniu ulega szyba czołowa, towarzystwa bardzo często stosują udział własny przy wymianie tej szyby, który waha się od 50 zł do nawet kilkudziesięciu procent. W niektórych towarzystwach istnieje możliwość zniesienia udziału własnego.

Kolejnym czynnikiem decydującym może być zakres terytorialny. Zdecydowana większość towarzystw ochroną obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie Polski. Jeśli jednak zależy Ci na ochronie poza granicami RP znajdziemy dla Ciebie odpowiednią ofertę.

Ubezpieczyciele proponują również świadczenia dodatkowe takie jak zwrot kosztów parkowania uszkodzonego pojazdu na parkingu strzeżonym.

Car Accident, Broken Glass, Splatter, Glass, Broken

Ubezpieczenie NNW Co to jest NNW ?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolnym ubezpieczeniem zapewniającym ochronę na okres 12 miesięcy. 
W przypadku wykupienia NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących w pojeździe, łącznie z kierowcą. NNW chroni nas od szkód powstałych w trakcie korzystania z pojazdu, do którego wykupiono ochronę NNW. Ubezpieczenia NNW to udzielenie świadczenia pieniężnego, które ma zrekompensować uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Polisa NNW zadziała, gdy klient:
•    doznał uszkodzenia ciała,
•    rozstroju zdrowia
•    czy też zmarł. 

Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko nieszczęśliwe wypadki na terenie Polski, ale także poza granicami kraju.
Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to, czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. W przypadku NNW odszkodowanie z ubezpieczenia poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty. Oznacza to, że jeżeli posiadają oni indywidualne ubezpieczenie NNW, otrzymają wypłatę z dwóch źródeł.
 

Kogo chroni ubezpieczenie Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ?

Polisa NNW chroni wszystkie osoby podróżujące pojazdem – zarówno kierującego autem, jak i pozostałych pasażerów. Liczba ubezpieczonych musi być jednak zgodna z liczbą miejsc w dowodzie rejestracyjnym.

Jeżeli zatem autem przeznaczonym do przewozu 5 osób podróżuje 6 osób, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje wyłącznie pięcioro z nich.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu NNW

Co ważne, odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu polisy NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, wypłatę odszkodowania otrzymamy także w przypadku szkód powstałych w trakcie:

wsiadania i wysiadania z pojazdu,
załadunku lub rozładunku,
lub w czasie postoju pojazdu.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z NNW ?

Istnieją jednak okoliczności, gdy mimo szkody nie otrzymamy świadczenia pieniężnego, na które opiewa polisa. Wypłata odszkodowania z NNW nastąpi w sytuacji, gdy nagłe zdarzenie ma przyczynę zewnętrzną. W ten sposób wyłączone zostały z ochrony wszelkie niedyspozycje wywołane rozwijająca się chorobą, czyli następstwa wcześniej zdiagnozowanych stanów chorobowych. W ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdziemy również szereg innych wyłączeń ochrony m.in. sytuacje gdy kierujący pojazdem:

- będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków,
- spowoduje szkody związane z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
- lub będzie sprawcą szkód powstałych podczas rajdów, wyścigów oraz działań wojennych.

 

Family, People, Car, Looking, Children, Man, Woman

Zielona Karta (ZK)

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza, a należącym do Systemu Zielonej Karty.

Przez odpowiednie władze tych państw jest on uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat.

Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielone Karty to 15 dni.

Live, Family, Insurance, Auto, House

 

Ochrona Prawna (OP)

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej chroni nas przed sporami prawnymi i kosztami, które możemy w związku z nimi ponieść. Podobnie jak w ubezpieczeniu OC, przedmiot ubezpieczenia dotyczy naszego majątku. Wybierając Ochronę Prawną możemy ubezpieczyć się w wybranych dziedzinach:

 • w komunikacji,
 • w życiu prywatnym,
 • w życiu zawodowym,
 • w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dzięki Ochronie Prawnej będziemy mogli pokryć koszty adwokata lub radcy prawnego. Możemy również liczyć na refundację kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, pracą biegłych a także tłumaczy. Poznaj szczegóły

Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia Ochrony Prawnej skontaktuj się doradcą. Nasi eksperci porównają dla Ciebie oferty 20 Towarzystw oraz pomogą wybrać najkorzystniejszą polisę.

Justice, Statue, Lady Justice, Greek Mythology